Спеціальності магістратури в НМетАУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
від 10800 грн від 6500 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 13500 грн від 8100 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 13500 грн від 8100 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 13500 грн від 8100 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 13500 грн від 8100 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 13500 грн від 8100 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 13500 грн від 8100 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 10800 грн від 6500 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 13100 грн від 7400 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 10800 грн від 6500 грн
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 10800 грн від 6500 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 10800 грн від 6500 грн
136 Металургія
Механічна інженерія
від 10800 грн від 6500 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 10800 грн від 6500 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 10800 грн від 6500 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 10800 грн від 6500 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 10800 грн від 6500 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 10800 грн від 6500 грн