Спеціальності бакалаврату в НТУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
122.273 2019
022 Дизайн
Культура і мистецтво
172.100 2019
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
172.700 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
178.200 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
177.500 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
081 Право
Право
135.400 2019
101 Екологія
Природничі науки
174.573 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
183.000 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.700 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
125.613 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
126.450 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
126.750 2019
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
132.957 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
132.906 2019
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
148.226 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
128.367 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
165.000 2019
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
153.612 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
184.400 2019
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
140.454 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
134.094 2019