Спеціальності бакалаврату в НТУ ДП з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
110.721 2019
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
135.507 2019
033 Філософія
Гуманітарні науки
034 Культурологія
Гуманітарні науки
035 Філологія
Гуманітарні науки
188.598 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
183.447 2019
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
192.678 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
178.653 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
179.571 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
179.010 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
177.021 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
177.633 2019
081 Право
Право
183.906 2019
091 Біологія
Біологія
101 Екологія
Природничі науки
156.107 2019
103 Науки про Землю
Природничі науки
119.952 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
182.376 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.462 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
171.156 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
171.666 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
171.870 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
126.721 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
128.697 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
127.969 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
131.298 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
156.672 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
161.364 2019
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
154.395 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
149.714 2019
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
141.078 2019
184 Гірництво
Виробництво та технології
120.478 2019
185 Нафтогазова інженерія та технології
Виробництво та технології
150.546 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
127.092 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
163.447 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
159.441 2019
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
141.372 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
136.374 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
176.562 2019
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини