Спеціальності бакалаврату в НТУ ХПІ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
161.262 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
188.394 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
186.813 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
173.706 2019
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
179.418 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
177.582 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
176.970 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
178.806 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
176.868 2019
101 Екологія
Природничі науки
156.840 2019
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
142.494 2019
113 Прикладна математика
Математика та статистика
176.970 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
182.070 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.156 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
171.250 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
171.874 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
171.564 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
177.174 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
125.256 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
127.449 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
126.565 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
132.294 2019
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
132.141 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
139.638 2019
145 Гідроенергетика
Електрична інженерія
143.514 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
154.916 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
134.732 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
158.817 2019
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
149.922 2019
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
183.943 2019
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
147.135 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
143.718 2019
181 Харчові технології
Виробництво та технології
155.280 2019
185 Нафтогазова інженерія та технології
Виробництво та технології
157.284 2019
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
171.054 2019
226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
159.834 2019
273 Залізничний транспорт
Транспорт
125.715 2019
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
139.986 2019
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
192.372 2019