Спеціальності магістратури в НТУ ХПІ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
035 Філологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
101 Екологія
Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
113 Прикладна математика
Математика та статистика
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
145 Гідроенергетика
Електрична інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
181 Харчові технології
Виробництво та технології
185 Нафтогазова інженерія та технології
Виробництво та технології
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
273 Залізничний транспорт
Транспорт
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування