Спеціальності бакалаврату в НУБіП з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
144.585 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
189.600 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
181.400 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
171.800 2019
061 Журналістика
Журналістика
174.500 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
177.174 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
177.000 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
177.800 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
177.000 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
181.500 2019
081 Право
Право
184.000 2019
101 Екологія
Природничі науки
159.500 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
182.500 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.200 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
171.200 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
173.900 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
128.092 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
133.234 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
141.000 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
156.094 2019
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
180.517 2019
181 Харчові технології
Виробництво та технології
159.018 2019
187 Деревообробні та меблеві технології
Виробництво та технології
124.049 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
127.704 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
165.684 2019
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
144.636 2019
202 Захист і карантин рослин
Аграрні науки та продовольство
135.500 2019
203 Садівництво та виноградарство
Аграрні науки та продовольство
138.720 2019
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрні науки та продовольство
118.320 2019
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
134.800 2019
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
145.860 2019
207 Водні біоресурси та аквакультура
Аграрні науки та продовольство
137.394 2019
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
142.711 2019
211 Ветеринарна медицина
Ветеринарна медицина
231 Соціальна робота
Соціальна робота
164.934 2019
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
172.400 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
183.850 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
129.091 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
156.400 2019