Спеціальності магістратури в НУБіП з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
035 Філологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
081 Право
Право
101 Екологія
Природничі науки
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
181 Харчові технології
Виробництво та технології
187 Деревообробні та меблеві технології
Виробництво та технології
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
202 Захист і карантин рослин
Аграрні науки та продовольство
203 Садівництво та виноградарство
Аграрні науки та продовольство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрні науки та продовольство
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
207 Водні біоресурси та аквакультура
Аграрні науки та продовольство
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
211 Ветеринарна медицина
Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Ветеринарна медицина
231 Соціальна робота
Соціальна робота
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування