Про НУ ЛП

Національний університет «Львівська політехніка» — найстаріший вищий технічний навчальний заклад України та Східної Європи, заснований 1816 року як Реальна школа з дозволу австрійського імператора Франца І.

1844
Рік заснування
Державна
Форма власності
денна, заочна
Форма навчання
IV
Рівень акредитації
диплом держ. зразка
Документ про закінчення
спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії
Кваліфікаційні рівні

Спеціальності бакалаврату в НУ ЛП з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
від 10800 грн
022 Дизайн
Культура і мистецтво
від 19800 грн від 12000 грн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
від 19800 грн від 12000 грн
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
від 10800 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 10800 грн від 7500 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 16500 грн від 11500 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 14900 грн від 10400 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 10800 грн від 7500 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 10800 грн від 7500 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 12000 грн від 8400 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 14900 грн від 10400 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 14900 грн від 10400 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 14900 грн від 10400 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 14900 грн від 10400 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 14900 грн
081 Право
Право
від 21800 грн від 13500 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 10800 грн від 7500 грн
103 Науки про Землю
Природничі науки
від 11500 грн від 8000 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 10800 грн від 7500 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 12500 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 19000 грн від 12200 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 17500 грн від 12200 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 14500 грн від 12200 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 17500 грн від 12200 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 14900 грн від 12200 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 16000 грн від 12200 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 10800 грн від 7500 грн
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 10800 грн від 7500 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 10800 грн від 7500 грн
136 Металургія
Механічна інженерія
від 10800 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 10800 грн від 7500 грн
143 Атомна енергетика
Електрична інженерія
від 10800 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 10800 грн від 7500 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 11000 грн від 7500 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 10800 грн від 7500 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 10800 грн від 7500 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 10800 грн від 7500 грн
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
від 10800 грн від 7500 грн
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 10800 грн від 7500 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 10800 грн від 7500 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 10800 грн від 8400 грн
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
від 10800 грн від 7500 грн
181 Харчові технології
Виробництво та технології
від 10800 грн від 7500 грн
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
від 10800 грн від 7500 грн
185 Нафтогазова інженерія та технології
Виробництво та технології
від 10800 грн
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
від 15000 грн від 11500 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 19800 грн від 10400 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 14500 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 13500 грн від 9000 грн
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
від 12700 грн
226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я
від 12900 грн від 9000 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 10800 грн від 7500 грн
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
від 10800 грн від 7500 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 14900 грн від 10400 грн
261 Пожежна безпека
Цивільна безпека
від 12700 грн від 8500 грн
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
від 10800 грн від 7500 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 12600 грн від 8800 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 12600 грн від 8800 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 12900 грн від 9000 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
від 14900 грн від 12000 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 14900 грн від 9000 грн

Спеціальності магістратури в НУ ЛП з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
від 12000 грн від 8500 грн
022 Дизайн
Культура і мистецтво
від 25200 грн від 15000 грн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
від 23800 грн від 12500 грн
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
від 12500 грн від 8300 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 12500 грн від 8300 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 18200 грн від 12700 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 16200 грн від 11300 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 13800 грн від 9600 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 12500 грн від 8700 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 14200 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 11300 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 11300 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 13800 грн від 9600 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 11300 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 16200 грн від 11300 грн
081 Право
Право
від 31200 грн від 18000 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 14900 грн від 10400 грн
103 Науки про Землю
Природничі науки
від 12000 грн від 8300 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 12500 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 16000 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 20210 грн від 13700 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 18000 грн від 13700 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 18000 грн від 12900 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 19700 грн від 12900 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 18500 грн від 10500 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 19700 грн від 12900 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 12500 грн від 9000 грн
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 12500 грн від 9000 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 12500 грн від 9000 грн
136 Металургія
Механічна інженерія
від 12500 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 12000 грн від 8400 грн
143 Атомна енергетика
Електрична інженерія
від 12000 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 12000 грн від 8400 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 11900 грн від 8500 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 11900 грн від 8300 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 12000 грн від 8300 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 11900 грн від 8300 грн
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
від 13900 грн від 8300 грн
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 12000 грн від 8300 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 12000 грн від 8300 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 12000 грн від 8300 грн
181 Харчові технології
Виробництво та технології
від 12800 грн від 8300 грн
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
від 12800 грн
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
від 16350 грн від 11000 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 25200 грн від 15000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 25200 грн від 10100 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 14000 грн від 8300 грн
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
від 18200 грн від 10100 грн
226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я
від 16800 грн від 10200 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 12500 грн від 8700 грн
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
від 12500 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 16200 грн від 11300 грн
261 Пожежна безпека
Цивільна безпека
від 18200 грн від 10100 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 18000 грн від 12000 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 18000 грн від 12000 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 12800 грн від 10400 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
від 15200 грн від 10500 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 16200 грн від 11300 грн


Структура навчального закладу

 • Інститут адміністрування та післядипломної освіти
 • Інститут архітектури
 • Інститут будівництва та інженерії довкілля
 • Інститут геодезії
 • Інститут гуманітарних та соціальних наук
 • Інститут дистанційного навчання
 • Інститут економіки і менеджменту
 • Інститут енергетики та систем керування
 • Інститут інженерної механіки та транспорту
 • Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій
 • Інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології
 • Інститут Національний університет
 • Інститут права та психології
 • Інститут прикладної математики та фундаментальних наук
 • Інститут сталого розвитку імені В'ячеслава Чорновола
 • Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
 • Інститут хімії та хімічних технологій

Фотогалерея


Контакти НУ ЛП

Адреса:вул. Степана Бандери, 12, м. Львів
Телефон:032-258-27-58
Телефон приймальної комісії:032-258-25-37, 032-258-22-65
Сайт:
Електронна пошта: coffice@polynet.lviv.ua
Показати Національний університет «Львівська політехніка» на мапі

Люди, які переглядали цей заклад, також цікавляться
Одеса | Державний

Напрями навчання: управління та адміністрування, право, автоматизація та приладобудування, електроніка та телекомунікації, транспорт

Одеса | Державний

Напрями навчання: соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право, інформаційні технології та ще 3 напряма

Острог | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика та ще 5 напрямів