Спеціальності бакалаврату в НУ ЛП з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
103.994 2019
022 Дизайн
Культура і мистецтво
183.005 2019
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
175.015 2019
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
177.908 2019
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
170.261 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
190.077 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
182.172 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
177.225 2019
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
180.457 2019
061 Журналістика
Журналістика
189.159 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
177.648 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
176.868 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
177.531 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
187.119 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
177.076 2019
081 Право
Право
185.589 2019
101 Екологія
Природничі науки
159.452 2019
103 Науки про Землю
Природничі науки
122.349 2019
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
153.102 2019
113 Прикладна математика
Математика та статистика
176.766 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
191.454 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
187.323 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
174.573 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
182.070 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
180.846 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
171.462 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
127.979 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
134.130 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
126.814 2019
136 Металургія
Механічна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
131.663 2019
143 Атомна енергетика
Електрична інженерія
140.862 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
137.099 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
154.968 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
150.909 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
142.431 2019
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
151.521 2019
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
194.451 2019
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
177.752 2019
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
149.430 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
143.835 2019
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
164.175 2019
181 Харчові технології
Виробництво та технології
165.944 2019
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
167.588 2019
185 Нафтогазова інженерія та технології
Виробництво та технології
137.125 2019
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
168.805 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
174.505 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
127.345 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
163.499 2019
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
153.867 2019
226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я
177.786 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
177.072 2019
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
177.492 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
180.387 2019
261 Пожежна безпека
Цивільна безпека
139.939 2019
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
140.709 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
130.258 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
184.110 2019
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
194.055 2019
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
190.842 2019