Спеціальності магістратури в НУ ЛП з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
022 Дизайн
Культура і мистецтво
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
035 Філологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
081 Право
Право
101 Екологія
Природничі науки
103 Науки про Землю
Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
113 Прикладна математика
Математика та статистика
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
136 Металургія
Механічна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
143 Атомна енергетика
Електрична інженерія
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
181 Харчові технології
Виробництво та технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я
231 Соціальна робота
Соціальна робота
242 Туризм
Сфера обслуговування
261 Пожежна безпека
Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини