Спеціальності магістратури в НУ ОМА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
081 Право
Право
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
271 Річковий та морський транспорт
Транспорт