Спеціальності бакалаврату в НУВГП з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
від 25000 грн від 10500 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 20000 грн
031 Релігієзнавство
Гуманітарні науки
від 20000 грн від 10500 грн
034 Культурологія
Гуманітарні науки
від 20000 грн від 10500 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 20500 грн від 10500 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 20000 грн від 10500 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 20000 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 20500 грн від 10500 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 20500 грн від 10500 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 20500 грн від 10500 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 20500 грн від 10500 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 20500 грн від 10500 грн
081 Право
Право
від 24000 грн від 10500 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 22000 грн від 10500 грн
103 Науки про Землю
Природничі науки
від 22000 грн від 10500 грн
106 Географія
Природничі науки
від 22000 грн від 10500 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 24500 грн від 10500 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 25000 грн від 10500 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 25000 грн від 10500 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 25000 грн від 10500 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 25000 грн від 10500 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 24000 грн від 10500 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 25000 грн від 10500 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 22000 грн від 10500 грн
145 Гідроенергетика
Електрична інженерія
від 22000 грн від 10500 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 25000 грн від 10500 грн
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
від 22000 грн від 10500 грн
184 Гірництво
Виробництво та технології
від 24000 грн від 10500 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 28000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 25000 грн від 10500 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 22000 грн від 10500 грн
194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Архітектура та будівництво
від 22000 грн від 10500 грн
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
від 22000 грн від 10500 грн
207 Водні біоресурси та аквакультура
Аграрні науки та продовольство
від 22000 грн від 10500 грн
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
від 24000 грн від 10500 грн
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
від 23500 грн від 10500 грн
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
від 22000 грн від 10500 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 22000 грн від 10500 грн
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
від 22000 грн від 10500 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 24000 грн від 10500 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 24000 грн від 10500 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 20500 грн від 10500 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 20500 грн від 10500 грн