Спеціальності бакалаврату в ПДАА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
035 Філологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
081 Право
Право
101 Екологія
Природничі науки
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
181 Харчові технології
Виробництво та технології
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
202 Захист і карантин рослин
Аграрні науки та продовольство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрні науки та продовольство
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
211 Ветеринарна медицина
Ветеринарна медицина