Спеціальності магістратури в ПДАА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
211 Ветеринарна медицина
Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
Ветеринарна медицина
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
101 Екологія
Природничі науки
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрні науки та продовольство
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування