Спеціальності бакалаврату в ПДАБА з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
187.884 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
181.968 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
177.388 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
178.602 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
179.418 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
141.168 2019
101 Екологія
Природничі науки
159.834 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
176.460 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
158.100 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
129.738 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
161.023 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
173.502 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
127.137 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
166.360 2019
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
139.842 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини