Спеціальності бакалаврату в ПНПУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
159.018 2019
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
159.426 2019
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
117.461 2019
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
168.504 2019
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
181.356 2019
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
183.294 2019
024 Хореографія
Культура і мистецтво
179.112 2019
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
177.276 2019
027 Музеєзнавство, пам’яткознавство
Культура і мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Культура і мистецтво
033 Філософія
Гуманітарні науки
150.552 2019
034 Культурологія
Гуманітарні науки
177.378 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
193.827 2019
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
172.533 2019
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
183.498 2019
061 Журналістика
Журналістика
081 Право
Право
231 Соціальна робота
Соціальна робота
167.688 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування