Спеціальності бакалаврату в ПНПУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
162.894 2019
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
152.694 2019
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
119.456 2019
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
110.211 2019
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
181.050 2019
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
128.385 2019
024 Хореографія
Культура і мистецтво
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
185.347 2019
034 Культурологія
Гуманітарні науки
035 Філологія
Гуманітарні науки
142.795 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
171.768 2019
061 Журналістика
Журналістика
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
091 Біологія
Біологія
169.429 2019
101 Екологія
Природничі науки
187.688 2019
102 Хімія
Природничі науки
103 Науки про Землю
Природничі науки
132.784 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
172.134 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
242 Туризм
Сфера обслуговування