Спеціальності магістратури в ПолтНТУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
від 16500 грн
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
від 40000 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 15900 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 16500 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 16500 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 16500 грн від 10200 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 16500 грн від 10200 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 16500 грн від 10200 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 16500 грн від 10200 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 16500 грн від 10200 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 16900 грн
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 16900 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 16900 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 16900 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 16900 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 16900 грн
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 16900 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 16900 грн
185 Нафтогазова інженерія та технології
Виробництво та технології
від 16900 грн від 13950 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 22000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 16500 грн від 10200 грн
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
від 16500 грн від 10200 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 16900 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 16500 грн від 10200 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 16500 грн від 10200 грн