Про СНУ

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля — державний заклад вищої освіти України IV рівня акредитації, розташований у місті Сєвєродонецьку Луганської області.

До жовтня 2014 університет розташовувався у Луганську, однак через воєнні дії у місті наказом МОН України заклад переміщено до Сєвєродонецька й розміщено на базі його структурного підрозділу — Сєвєродонецького технологічного інституту. Навчання студентів базового ЗВО здійснюється у заочно-дистанційній формі.

1920
Рік заснування
Державна
Форма власності
денна, заочна, вечірня
Форма навчання
IV
Рівень акредитації
диплом держ. зразка
Документ про закінчення
спеціаліст, бакалавр, магістр, доктор філософії
Кваліфікаційні рівні

Спеціальності бакалаврату в СНУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
від 11000 грн від 8000 грн
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
від 11000 грн від 8000 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 11000 грн від 8000 грн
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
від 11000 грн від 8000 грн
033 Філософія
Гуманітарні науки
від 11000 грн від 8000 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 11000 грн від 8000 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 14000 грн від 10000 грн
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
від 12000 грн від 10000 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 14000 грн від 10000 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 14000 грн від 10000 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 14000 грн від 10000 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 14000 грн від 10000 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 14000 грн від 10000 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 14000 грн від 10000 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 14000 грн від 10000 грн
081 Право
Право
від 16500 грн від 13000 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 11000 грн від 9000 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 12000 грн від 9000 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 12000 грн від 9000 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 12000 грн від 9000 грн
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 12000 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 11000 грн від 8000 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 11000 грн від 8000 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 12000 грн від 8000 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 12000 грн від 8000 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 8000 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 11000 грн від 8000 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 12000 грн від 9000 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 12000 грн від 9000 грн
182 Технології легкої промисловості
Виробництво та технології
від 11000 грн від 8000 грн
184 Гірництво
Виробництво та технології
від 11000 грн від 8000 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 12000 грн від 9000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 12000 грн від 9000 грн
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
від 13000 грн від 9000 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 12000 грн від 9000 грн
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
від 12000 грн від 9000 грн
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
від 14000 грн від 10000 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 14000 грн від 10000 грн
273 Залізничний транспорт
Транспорт
від 12000 грн від 9000 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 12000 грн від 9000 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 12000 грн від 9000 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
від 14000 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 14000 грн від 10000 грн

Спеціальності магістратури в СНУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
від 15000 грн від 12000 грн
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
від 13000 грн від 11000 грн
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
від 13000 грн від 11000 грн
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 13000 грн від 11000 грн
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
від 12999 грн від 11000 грн
033 Філософія
Гуманітарні науки
від 13000 грн від 11000 грн
041 Богослов’я
Богослов’я
від 12000 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 13000 грн від 11000 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 16000 грн від 13300 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 17000 грн від 13300 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 17000 грн від 13300 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 15500 грн від 13300 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 16000 грн від 13300 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 16000 грн від 13300 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 16000 грн від 13300 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 16000 грн від 13300 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 16000 грн від 13300 грн
081 Право
Право
від 21000 грн від 14000 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 13000 грн від 10000 грн
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 13000 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 14000 грн від 12000 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 14000 грн від 12000 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 13000 грн від 10000 грн
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 13000 грн від 10000 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 13000 грн від 10000 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 13000 грн від 10000 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 13000 грн від 10000 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 10000 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 14000 грн
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 13000 грн від 10000 грн
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 14000 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 14000 грн від 12000 грн
182 Технології легкої промисловості
Виробництво та технології
від 13000 грн від 10000 грн
184 Гірництво
Виробництво та технології
від 13000 грн від 10000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 15000 грн від 12000 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 14000 грн від 12000 грн
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
від 14000 грн від 12000 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 14000 грн від 13000 грн
273 Залізничний транспорт
Транспорт
від 14000 грн від 10000 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 14000 грн від 10000 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 14000 грн від 10000 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 18000 грн від 14000 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 16000 грн від 13300 грн


Структура навчального закладу

 • Гірничо-металургійний факультет
 • Інженерно-будівельний факультет
 • Магістратура державного управління
 • Навчально-науковий інститут економіки і управління
 • Навчально-науковий інститут міжнародних відносин
 • Навчально-науковий інститут праці та соціальних технологій
 • Навчально-науковий інститут транспорту і логістики
 • Технологічний інститут
 • Факультет автоматизації та електротехнічних систем
 • Факультет гуманітарних наук, психології та педагогіки
 • Факультет економіки і фінансів
 • Факультет інженерії
 • Факультет інформаційних технологій та електроніки
 • Факультет машинобудування та електричної інженерії
 • Факультет менеджменту
 • Факультет програмування та комп'ютерних технологій
 • Факультет хімічної інженерії
 • Філологічний факультет
 • Юридичний факультет

Фотогалерея


Контакти СНУ

Адреса:просп. Центральний, 59-а, м. Сєвєродонецьк
Телефон:064-524-03-42, 064-524-40-97
Телефон приймальної комісії:095-618-98-89, 098-289-84-99, 093-834-25-43
Сайт:
Електронна пошта: uni.snu.edu@gmail.com
Показати Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля на мапі

Люди, які переглядали цей заклад, також цікавляться
Мелітополь | Державний

Напрями навчання: соціальні та поведінкові науки, управління та адміністрування, інформаційні технології, механічна інженерія, електрична інженерія та ще 6 напрямів

Київ | Державний

Напрями навчання: освіта / педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика та ще 13 напрямів

Тернопіль | Державний

Напрями навчання: охорона здоров’я