Спеціальності бакалаврату в СумДПУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
166.296 2019
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
161.348 2019
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
136.313 2019
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
149.136 2019
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
164.788 2019
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
184.080 2019
024 Хореографія
Культура і мистецтво
180.960 2019
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
184.600 2019
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Культура і мистецтво
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
033 Філософія
Гуманітарні науки
034 Культурологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
173.992 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
081 Право
Право
091 Біологія
Біологія
102 Хімія
Природничі науки
106 Географія
Природничі науки
174.824 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
176.280 2019
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
161.564 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
165.360 2019
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
165.048 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
182.208 2019
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини