Спеціальності бакалаврату в СумДУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
131.115 2019
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
154.492 2019
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Культура і мистецтво
178.639 2019
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
186.472 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
188.928 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
181.688 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
172.744 2019
061 Журналістика
Журналістика
190.632 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
177.944 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
176.835 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
177.260 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
177.424 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
177.736 2019
081 Право
Право
183.456 2019
101 Екологія
Природничі науки
162.119 2019
102 Хімія
Природничі науки
174.130 2019
113 Прикладна математика
Математика та статистика
172.640 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
171.184 2019
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
171.808 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
130.107 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
130.584 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
138.912 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
131.804 2019
142 Енергетичне машинобудування
Електрична інженерія
134.440 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
137.374 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
162.780 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
141.033 2019
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
146.359 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
146.603 2019
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
142.126 2019
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
169.936 2019
229 Громадське здоров’я
Охорона здоров’я
178.586 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
165.880 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
191.464 2019
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини