Спеціальності бакалаврату в СНАУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
178.672 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
081 Право
Право
101 Екологія
Природничі науки
160.784 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
131.964 2019
181 Харчові технології
Виробництво та технології
152.880 2019
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
130.884 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
130.266 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
165.360 2019
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
140.238 2019
202 Захист і карантин рослин
Аграрні науки та продовольство
132.600 2019
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва
Аграрні науки та продовольство
124.326 2019
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
0.000 2019
206 Садово-паркове господарство
Аграрні науки та продовольство
143.420 2019
207 Водні біоресурси та аквакультура
Аграрні науки та продовольство
143.632 2019
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
135.824 2019
211 Ветеринарна медицина
Ветеринарна медицина
242 Туризм
Сфера обслуговування
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
130.208 2019
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини