Спеціальності магістратури в ТДАТУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
101 Екологія
Природничі науки
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
181 Харчові технології
Виробництво та технології
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
208 Агроінженерія
Аграрні науки та продовольство
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування