Спеціальності бакалаврату в ТДМУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
223 Медсестринство
Охорона здоров’я
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я