Спеціальності бакалаврату в ТНЕУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
141.780 2019
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
160.752 2019
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
168.096 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
181.662 2019
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
190.230 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
173.196 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
170.748 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
177.076 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
178.012 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
177.072 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
177.684 2019
081 Право
Право
183.498 2019
101 Екологія
Природничі науки
171.510 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
125.562 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
173.910 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
171.156 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
172.482 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
157.100 2019
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
168.300 2019
201 Агрономія
Аграрні науки та продовольство
151.519 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
165.342 2019
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
174.267 2019
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
182.274 2019
242 Туризм
Сфера обслуговування
185.130 2019
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
187.782 2019
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини
168.096 2019