Спеціальності бакалаврату в ТНПУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
022 Дизайн
Культура і мистецтво
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
026 Сценічне мистецтво
Культура і мистецтво
028 Менеджмент соціокультурної діяльності
Культура і мистецтво
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
033 Філософія
Гуманітарні науки
035 Філологія
Гуманітарні науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
101 Екологія
Природничі науки
103 Науки про Землю
Природничі науки
106 Географія
Природничі науки
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
202 Захист і карантин рослин
Аграрні науки та продовольство
231 Соціальна робота
Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
242 Туризм
Сфера обслуговування