Спеціальності магістратури в ТНПУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
022 Дизайн
Культура і мистецтво
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
026 Сценічне мистецтво
Культура і мистецтво
031 Релігієзнавство
Гуманітарні науки
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
033 Філософія
Гуманітарні науки
035 Філологія
Гуманітарні науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
091 Біологія
Біологія
101 Екологія
Природничі науки
102 Хімія
Природничі науки
103 Науки про Землю
Природничі науки
106 Географія
Природничі науки
231 Соціальна робота
Соціальна робота
242 Туризм
Сфера обслуговування