Спеціальності бакалаврату в ЦДПУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
024 Хореографія
Культура і мистецтво
035 Філологія
Гуманітарні науки
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
081 Право
Право
112 Статистика
Математика та статистика
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
231 Соціальна робота
Соціальна робота