Спеціальності магістратури в ЦДПУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
024 Хореографія
Культура і мистецтво
035 Філологія
Гуманітарні науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
081 Право
Право
112 Статистика
Математика та статистика
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
231 Соціальна робота
Соціальна робота
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини