Спеціальності магістратури в УАД з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
022 Дизайн
Культура і мистецтво
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
Культура і мистецтво
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
061 Журналістика
Журналістика
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології