Спеціальності магістратури в УДХТУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
101 Екологія
Природничі науки
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
161 Хімічні технології та інженерія
Хімічна та біоінженерія
162 Біотехнології та біоінженерія
Хімічна та біоінженерія
181 Харчові технології
Виробництво та технології
186 Видавництво та поліграфія
Виробництво та технології
226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я