Спеціальності бакалаврату в УДПУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
Освіта / Педагогіка
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
024 Хореографія
Культура і мистецтво
025 Музичне мистецтво
Культура і мистецтво
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
091 Біологія
Біологія
101 Екологія
Природничі науки
231 Соціальна робота
Соціальна робота
232 Соціальне забезпечення
Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
242 Туризм
Сфера обслуговування
081 Право
Право
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування