Спеціальності магістратури в УКУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
041 Богослов’я
Богослов’я
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
081 Право
Право
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
231 Соціальна робота
Соціальна робота
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування