Спеціальності молодшого спеціаліста в УМСА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
221 Стоматологія
Охорона здоров’я
223 Медсестринство
Охорона здоров’я
226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я