Спеціальності магістратури в УМСА з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
221 Стоматологія
Охорона здоров’я
222 Медицина
Охорона здоров’я
228 Педіатрія
Охорона здоров’я