Спеціальності магістратури в УжНУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
221 Стоматологія
Охорона здоров’я
222 Медицина
Охорона здоров’я
226 Фармація, промислова фармація
Охорона здоров’я
011 Освітні, педагогічні науки
Освіта / Педагогіка
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
033 Філософія
Гуманітарні науки
035 Філологія
Гуманітарні науки
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
061 Журналістика
Журналістика
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
081 Право
Право
091 Біологія
Біологія
101 Екологія
Природничі науки
102 Хімія
Природничі науки
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
111 Математика
Математика та статистика
113 Прикладна математика
Математика та статистика
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
193 Геодезія та землеустрій
Архітектура та будівництво
203 Садівництво та виноградарство
Аграрні науки та продовольство
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
229 Громадське здоров’я
Охорона здоров’я
231 Соціальна робота
Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
242 Туризм
Сфера обслуговування
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
293 Міжнародне право
Міжнародні відносини