Спеціальності бакалаврату в ВНТУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 12800 грн від 7500 грн 181.509 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 12800 грн від 7500 грн 182.330 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 12800 грн від 7500 грн 176.919 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 12800 грн від 7500 грн 188.955 2019
101 Екологія
Природничі науки
від 14000 грн від 8000 грн 165.268 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 14000 грн від 8000 грн 181.968 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 14000 грн від 8000 грн 172.839 2019
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 14000 грн від 8000 грн 171.564 2019
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 14000 грн від 8000 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 14000 грн від 8000 грн 171.768 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 14000 грн від 8000 грн 172.074 2019
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 14000 грн від 8000 грн 125.680 2019
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 14000 грн від 8000 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 14000 грн від 8000 грн 127.553 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 14000 грн від 8000 грн 132.447 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 14000 грн від 8000 грн 168.181 2019
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 14000 грн від 8000 грн 155.020 2019
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 14000 грн від 8000 грн 132.703 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 14000 грн від 8000 грн 141.678 2019
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 14000 грн від 8000 грн 177.752 2019
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 14000 грн від 8000 грн 163.447 2019
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 14000 грн від 8000 грн 144.210 2019
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
від 14000 грн від 8000 грн 151.082 2019
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 14000 грн від 8000 грн 127.241 2019
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 14000 грн від 8000 грн 140.964 2019
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 14000 грн від 8000 грн 140.813 2019