Спеціальності бакалаврату в ЖДТУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 17000 грн від 9800 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 15500 грн від 9800 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 15500 грн від 9800 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 15500 грн від 9800 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 15500 грн від 9800 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 15500 грн від 9800 грн
081 Право
Право
від 13000 грн від 9800 грн
101 Екологія
Природничі науки
від 15900 грн від 9000 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 21600 грн від 11800 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 18600 грн від 10800 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 19500 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 20600 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 15900 грн від 8400 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 15900 грн від 8400 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 18000 грн від 9900 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 18000 грн від 10000 грн
163 Біомедична інженерія
Хімічна та біоінженерія
від 15900 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 15900 грн від 9900 грн
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
від 15900 грн від 9000 грн
184 Гірництво
Виробництво та технології
від 15900 грн від 9000 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 16900 грн
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
від 17900 грн від 11100 грн
274 Автомобільний транспорт
Транспорт
від 17500 грн від 9600 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 17500 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 16900 грн від 10900 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 16900 грн