Спеціальності бакалаврату в ЗНТУ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
від 11500 грн від 7500 грн
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
від 11500 грн від 7500 грн
022 Дизайн
Культура і мистецтво
від 13900 грн від 9800 грн
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 15000 грн від 9700 грн
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 12300 грн від 8500 грн
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
від 10800 грн
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 13000 грн від 9200 грн
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 11000 грн від 7800 грн
061 Журналістика
Журналістика
від 13000 грн від 8500 грн
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 12300 грн від 8500 грн
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 12300 грн від 8500 грн
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 12300 грн від 8500 грн
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 12300 грн від 8500 грн
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 12300 грн від 8500 грн
081 Право
Право
від 17000 грн від 10800 грн
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 13500 грн від 8900 грн
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 13000 грн від 8900 грн
123 Комп’ютерна інженерія
Інформаційні технології
від 13900 грн від 8900 грн
124 Системний аналіз
Інформаційні технології
від 13900 грн від 8900 грн
125 Кібербезпека
Інформаційні технології
від 13900 грн від 8900 грн
131 Прикладна механіка
Механічна інженерія
від 13900 грн від 8900 грн
132 Матеріалознавство
Механічна інженерія
від 13900 грн від 8900 грн
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 13900 грн від 8900 грн
134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка
Механічна інженерія
від 13900 грн від 8900 грн
136 Металургія
Механічна інженерія
від 13900 грн від 8900 грн
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 13900 грн від 8900 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 13900 грн від 8900 грн
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 13900 грн від 8900 грн
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 13900 грн від 8900 грн
172 Телекомунікації та радіотехніка
Електроніка та телекомунікації
від 13900 грн від 8900 грн
173 Авіоніка
Електроніка та телекомунікації
від 13900 грн від 8900 грн
191 Архітектура та містобудування
Архітектура та будівництво
від 13900 грн від 8900 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 13900 грн від 8900 грн
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
від 11500 грн
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 11100 грн від 7800 грн
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
від 13100 грн від 8600 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 13100 грн від 8600 грн
262 Правоохоронна діяльність
Цивільна безпека
від 13000 грн від 8500 грн
275 Транспортні технології (за видами)
Транспорт
від 13900 грн від 8900 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 12300 грн від 8500 грн
292 Міжнародні економічні відносини
Міжнародні відносини
від 12300 грн від 8500 грн