Спеціальності бакалаврату в ЗНУ з прохідними балами, вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма Прохідний балШанси на вступ
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
від 9800 грн від 6900 грн 158.765 2019
013 Початкова освіта
Освіта / Педагогіка
від 9800 грн від 6900 грн 164.071 2019
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
Освіта / Педагогіка
від 9800 грн від 6900 грн 117.773 2019
016 Спеціальна освіта
Освіта / Педагогіка
від 9800 грн від 7000 грн 164.383 2019
017 Фізична культура і спорт
Освіта / Педагогіка
від 11660 грн від 7400 грн 154.479 2019
022 Дизайн
Культура і мистецтво
від 13200 грн від 8856 грн 183.294 2019
026 Сценічне мистецтво
Культура і мистецтво
від 14828 грн 164.424 2019
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
Культура і мистецтво
від 10800 грн від 7000 грн 170.238 2019
032 Історія та археологія
Гуманітарні науки
від 11400 грн від 7000 грн 187.884 2019
033 Філософія
Гуманітарні науки
від 9800 грн 184.977 2019
035 Філологія
Гуманітарні науки
від 9800 грн від 6900 грн 171.156 2019
051 Економіка
Соціальні та поведінкові науки
від 11900 грн від 8360 грн 181.764 2019
052 Політологія
Соціальні та поведінкові науки
від 10000 грн 190.842 2019
053 Психологія
Соціальні та поведінкові науки
від 13200 грн від 8856 грн 171.666 2019
054 Соціологія
Соціальні та поведінкові науки
від 10000 грн від 7652 грн 156.621 2019
061 Журналістика
Журналістика
від 13000 грн від 7800 грн 197.370 2019
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
від 11900 грн від 8360 грн 179.010 2019
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Управління та адміністрування
від 11900 грн від 8360 грн 143.820 2019
073 Менеджмент
Управління та адміністрування
від 11900 грн від 8360 грн 155.856 2019
075 Маркетинг
Управління та адміністрування
від 11900 грн від 8360 грн 178.602 2019
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Управління та адміністрування
від 11900 грн від 8360 грн 178.806 2019
081 Право
Право
від 15800 грн від 10100 грн 184.518 2019
091 Біологія
Біологія
від 11600 грн від 7000 грн 167.973 2019
101 Екологія
Природничі науки
від 11600 грн 157.361 2019
102 Хімія
Природничі науки
від 10200 грн 156.774 2019
104 Фізика та астрономія
Природничі науки
від 9800 грн від 6900 грн 133.275 2019
105 Прикладна фізика та наноматеріали
Природничі науки
від 9800 грн 156.366 2019
111 Математика
Математика та статистика
від 9800 грн від 6900 грн 147.789 2019
113 Прикладна математика
Математика та статистика
від 9800 грн від 6900 грн 173.910 2019
121 Інженерія програмного забезпечення
Інформаційні технології
від 11000 грн 182.070 2019
122 Комп’ютерні науки
Інформаційні технології
від 11000 грн від 8000 грн 171.666 2019
126 Інформаційні системи та технології
Інформаційні технології
від 11000 грн від 8000 грн 177.378 2019
133 Галузеве машинобудування
Механічна інженерія
від 9800 грн від 6000 грн
136 Металургія
Механічна інженерія
від 9800 грн від 6000 грн 126.669 2019
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Електрична інженерія
від 9800 грн від 6000 грн 133.743 2019
144 Теплоенергетика
Електрична інженерія
від 9800 грн від 6000 грн
145 Гідроенергетика
Електрична інженерія
від 9800 грн від 6000 грн
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
Автоматизація та приладобудування
від 9800 грн від 6000 грн 156.060 2019
153 Мікро- та наносистемна техніка
Автоматизація та приладобудування
від 9800 грн від 6000 грн 141.321 2019
171 Електроніка
Електроніка та телекомунікації
від 9800 грн від 6000 грн 145.783 2019
183 Технології захисту навколишнього середовища
Виробництво та технології
від 9800 грн від 6000 грн
192 Будівництво та цивільна інженерія
Архітектура та будівництво
від 9800 грн від 6000 грн 128.032 2019
205 Лісове господарство
Аграрні науки та продовольство
від 9800 грн від 7000 грн 151.929 2019
227 Фізична терапія, ерготерапія
Охорона здоров’я
від 11660 грн 167.178 2019
231 Соціальна робота
Соціальна робота
від 11220 грн від 7652 грн 165.424 2019
241 Готельно-ресторанна справа
Сфера обслуговування
від 13420 грн від 7800 грн
242 Туризм
Сфера обслуговування
від 13420 грн від 7800 грн 181.560 2019
263 Цивільна безпека
Цивільна безпека
від 9800 грн від 6000 грн
281 Публічне управління та адміністрування
Публічне управління та адміністрування
від 10340 грн від 7800 грн
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини
від 12200 грн 194.259 2019