Спеціальності молодшого спеціаліста в ЗУІ з вартістю навчання

Коди та найменування спеціальностей згідно постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р.

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
012 Дошкільна освіта
Освіта / Педагогіка
071 Облік і оподаткування
Управління та адміністрування
113 Прикладна математика
Математика та статистика
231 Соціальна робота
Соціальна робота
242 Туризм
Сфера обслуговування