Буковинський державний медичний університет

Буковинський державний медичний університет — один із найбільших вищих навчальних закладів м. Чернівці, який нещодавно відсвяткував 70-річчя від дня заснування. Це сучасний багатопрофільний навчальний заклад IV рівня акредитації, включений до загального реєстру Всесвітньої організації охорони здоров’я, Великої Хартії університетів, що здійснює фахову підготовку за ступеневою системою освіти.

У Буковинському державному медичному університеті функціонують чотири медичних та фармацевтичний факультети, факультет післядипломної освіти, а також підготовче відділення для іноземних громадян. До структури Буковинського державного медичного університету входять Чернівецький, Новоселицький та Вашковецький медичні коледжі.

Навчання у Буковинському державному медичному університеті здійснюється за спеціальностями:

  • лікувальна справа,
  • педіатрія,
  • медична психологія,
  • стоматологія,
  • фармація,
  • клінічна фармація,
  • сестринська справа.
  • лабораторна діагностика.

Матеріально-технічна база Буковинського державного медичного університету

Буковинський державний медичний університет має 12 навчальних корпусів, базами клінічних кафедр є 25 міських та обласних лікувально-профілактичних закладів. Аудиторії і лабораторії обладнані сучасними технічними засобами, апаратурою та комп’ютерною технікою, бібліотека має книжковий фонд біля 1 млн. примірників, 5 читальних залів.

Професорсько-викладацький склад Буковинського державного медичного університету

Кількість викладачів 621, в т. ч. докторів наук – 75, кандидатів наук – 308.

Міжнародне співробітництво

Буковинський державний медичний університет співпрацює з Веберським університетом (США, штат Юта), клінікою Gelderzee – Vallei (Нідерланди), асоціацією “Druzi” (Франція), міжнародним фондом “Турбота про людину” (Велика Британія) та ін.

Працевлаштування випускників Буковинського державного медичного університету

Випускники, навчання яких фінансувалося з державного бюджету, працевлаштовуються за державним розподілом. Випускники, які навчалися за рахунок фізичних або юридичних осіб, працевлаштуються самостійно.

Післядипломна освіта у Буковинському державному медичному університеті

У Буковинському державному медичному університеті здійснюється первинна післядипломна спеціалізація випускників (інтернатура) та удосконалення, спеціалізація і перекваліфікація лікарів (в т. ч. іноземних громадян у клінічній ординатурі) з спеціальностей лікувального, педіатричного профілю, клінічної фармації і медичної психології.


Контакти Буковинського державного медичного університету

phone_iphone 037-255-37-54
room м. Чернівці, пл. Театральна, 2
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
М Стоматологія від 36500 грн
М Медицина від 33500 грн
М Фармація, промислова фармація від 24000 грн
Детальна інформація за 3 конкурсним пропозиціям