Бердянський державний педагогічний університет

Бердянський державний педагогічний університет — вищий навчальний заклад IV рівня акредитації. Навчальний процес забезпечують 296 викладач, 21 докторів наук, 14 професорів, 157 кандидата наук, доцента.

Бердянський державний педагогічний університет готує фахівців за 28 спеціальностями в 5 інститутах:

 • Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій,
 • Інститут філології та соціальних комунікацій,
 • Інститут фізико-математичної та технологічної освіти,
 • Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв,
 • Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти та на 2 факультетах: соціально-гуманітарний факультет, факультет фізичного виховання.

Підготовка фахівців здійснюється на базі повної середньої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр, спеціаліст, магістр на денній та заочній формах навчання за державним замовленням та на контрактній основі.

Бердянський державний педагогічний університет готує на базі вищої освіти магістрів за спеціальностями:

 • Управління навчальними закладами
 • Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні
 • Математика
 • Фізика
 • Трудове навчання
 • Українська мова і література
 • Мова і література
 • Дошкільне виховання
 • Початкове навчання
 • Соціальна педагогіка
 • Дефектологія
 • ПМСО. Історія
 • ПМСО. Музика
 • ПМСО. Хореографія

Термін навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр – 4 роки, спеціаліст – 5 років, магістр – 1 рік.

Міжнародне співробітництво Бердянського державного педагогічного університету

Бердянський державний педагогічний університет здійснює міжнародне співробітництво:

 • бере участь у наукових конференціях,
 • проводить стажування викладачів.

Під час навчання студенти проходять практику за спеціальністю в школах, гімназіях, ліцеях, коледжах, дошкільних закладах, на підприємствах, в літніх оздоровчих центрах.

Студентам Бердянського державного педагогічного університету надані всі умови для занять спортом, художньою самодіяльністю. До їхніх послуг гуртожиток, бібліотека, студентський табір на березі Азовського моря.

Бердянський державний педагогічний університет пишається своїми командами КВК, які успішно виступали у Києві, Чернівцях, Миколаєві, Одесі, Сочі.


Контакти Бердянського державного педагогічного університету

phone_iphone 061-533-62-44, 061-534-74-68
room м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на бюджет148.47
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет8.80
ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт130.24
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт7.78
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет105.67
ПЗСО: Мін. бал атестата зарахованих на бюджет5.40
ПЗСО: Зараховано на бюджет всього196
ПЗСО: Зараховано на контракт всього295
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення313
ПЗСО: Всього прийнято заяв491
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв (від 1 до 9)1.89
ПЗСО: Ліцензійний обсяг2161
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць1670
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)1.61
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього128
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього351
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв482
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг1010
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць531
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього129
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв129
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг249
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць120
Зараховано на бюджет всього324
Зараховано на контракт всього775

БАКАЛАВР: Зараховано на бюджет310
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт579
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг1209
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв946
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць320
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього43
МАГІСТР: Всього прийнято заяв43
МАГІСТР: Ліцензійний обсяг93
МАГІСТР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць50
Зараховано на бюджет всього310
Зараховано на контракт всього622

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Дошкільна освіта від 10400 грн від 6600 грн
Б Початкова освіта від 10400 грн від 6600 грн
Б Середня освіта від 9500 грн від 6000 грн
Б Професійна освіта від 10400 грн від 6600 грн
Б Спеціальна освіта від 10400 грн від 6600 грн
Б Фізична культура і спорт від 10400 грн від 6600 грн
Б Хореографія від 10400 грн від 6600 грн
Б Історія та археологія від 10400 грн
Б Філологія від 10400 грн від 6600 грн
Б Економіка від 10400 грн
Б Психологія від 10400 грн від 6600 грн
Б Журналістика від 10400 грн від 6600 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 10400 грн від 6600 грн
Б Менеджмент від 10400 грн від 6600 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 10400 грн від 6600 грн
Б Право від 10400 грн
Б Фізична терапія, ерготерапія від 10400 грн
Б Соціальна робота від 10400 грн від 6600 грн
М Освітні, педагогічні науки від 11000 грн від 8000 грн
М Дошкільна освіта від 11000 грн від 8000 грн
М Початкова освіта від 11000 грн від 8000 грн
М Середня освіта від 10000 грн від 6900 грн
М Професійна освіта від 11000 грн від 8000 грн
М Спеціальна освіта від 11000 грн від 8000 грн
М Фізична культура і спорт від 11000 грн від 8000 грн
М Історія та археологія від 11000 грн від 8000 грн
М Філологія від 11000 грн від 8000 грн
М Економіка від 11000 грн від 8000 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 11000 грн від 8000 грн
М Менеджмент від 11000 грн від 8000 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 11000 грн від 8000 грн
М Право від 11000 грн
М Прикладна фізика та наноматеріали від 11000 грн
М Соціальна робота від 11000 грн від 8000 грн

Детальна інформація за 119 конкурсними пропозиціями