Буковинський університет

Буковинський університет – вищий навчальний заклад нового покоління приватної форми власності, включений до державного реєстру. За роки свого існування Буковинський університет досяг державного визнання. За денною і заочною формами в університеті навчається понад 2,5 тисячі студентів.

За рейтингом серед вищих навчальних закладів України приватної форми власності Буковинський університет занесено до “Золотої книги української еліти”. Буковинський університет є постійним учасником Міжнародної виставки “Сучасна освіта в Україні” та отримав дипломи Міністерства освіти і науки України “За вагомий внесок у модернізацію освіти України”, “За швидкі темпи розвитку матеріально-технічної бази”, “За видання підручників і навчальних посібників нового покоління”.

В Буковинському університеті функціонує 3 факультети (економічний, юридичний, комп’ютерних систем і технологій), аспірантура, коледж, відділення загальноосвітньої підготовки.

Навчально-наукову роботу Буковинського університету забезпечує викладацький корпус, який складається зі 170 висококваліфікованих професорів, доцентів, викладачів, спеціалістів-практиків.

У Буковинському університеті створено всі умови для розвитку творчої особистості. На базі Буковинського університету працюють “Юридична клініка”, де під керівництвом досвідчених фахівців студенти набувають досвіду практичної роботи, клуби “Комп’ютерної графіки та веб-дизайну”, “SIFE-Підприємницької ініціативи”, “Англійський клуб”, “Інтерлінгва”.

Буковинський університет очолює регіональний осередок Всеукраїнської громадської організації “Співтовариство ІТ-директорів України”, основна мета якої – об’єднання професіоналів та популяризація інформаційних технологій і методів та засобів їх ефективного використання.

Буковинський університет співпрацює з роботодавцями краю, які сприяють студентам у працевлаштуванні і проходженні виробничої та переддипломної практики.

Забезпечення навчального процесу в Буковинському університеті

Буковинський університет має бібліотеку з книжковим фондом понад 35 тисяч примірників, електронну науково-методичну бібліотеку, студентські кафе, комп’ютерні лабораторії, дискотеку. Завершено будівництво нового навчального корпусу на 1000 студентів.
З кожним роком Буковинський університет зростає, завойовує все нові й нові висоти, зміцнюється матеріально-технічна база, підвищується науковий потенціал педагогічного колективу, авторитет і визнання серед наукових та освітянських кіл суспільства. Колектив Буковинського університету з упевненістю дивиться в завтрашній день.


Контакти Буковинського університету

phone_iphone 037-255-32-07, 037-251-32-65, 037-251-08-98
room м. Чернівці, вул. Дарвіна Чарльза, 2 А
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Право від 12000 грн
Детальна інформація за 1 конкурсною пропозицією