Бердянський університет менеджменту і бізнесу

Бердянський університет менеджменту і бізнесу (БУМіБ) — вищий навчальний заклад в Бердянську (Запорізька область). Сучасна назва з 2002 року. Для забезпечення освітніх потреб молоді університет використовує три власних навчальних корпуси. Для навчальних занять використовуються 68 аудиторій. В університеті працює 9 комп’ютерних класів і 13 лабораторій з сучасною комп’ютерною технікою. В університеті функціонує бібліотека із фондом 163 тис. примірників. Професорсько-викладацький склад університету налічує більш ніж 75 % осіб з науковими званнями та вченими ступенями.

Заснований у 1992 році, Бердянський інститут підприємництва (з 2007 року Бердянський університет менеджменту і бізнесу) став одним із перших навчальних закладів недержавної форми власності, який підготовку спеціалістів для роботи в умовах ринкової економіки визначив як пріоритетний напрямок свого розвитку.

Бердянський університет менеджменту і бізнесу (БУМІБ) готує спеціалістів з економіки, менеджменту, права, соціології управління бізнесу, політології, інформаційних технологій.

У 1998 році Бердянський університет менеджменту і бізнесу акредитований Міністерством освіти і науки України з правом видачі державних дипломів.

З 2000 року Бердянський університет менеджменту і бізнесу готує інженерів-програмістів і інженерів-системних адміністраторів. Коли в країні почала відчуватися гостра нестача інженерних кадрів (особливо спеціалістів комп’ютерного профілю), то, вперше в історії Бердянська, у вузі була організована підготовка висококваліфікованих інженерних кадрів. Реалізувати цей проект вдалося завдяки тісному співробітництву БУМіБ, ЗАТ” Азовкабель” й НТУУ “Київський політехнічний інститут”.

У 2004 році – разом із Харківським політехнічним інститутом – був організований Навчально-консультаційний центр ХПІ, на якому готують інженерів ще з чотирьох спеціальностей, у тому числі: інженер-електрик з ізоляційної й кабельної техніки й інженер-механік з під’ємно-транспортних і дорожніх машин.

На сьогоднішній день на чотирьох факультетах університету (Економічний факультет, Факультет Менеджменту і бізнесу, Факультет Інформаційних систем і технологій, Юридичний факультет) навчаються більш як 8000 студентів з 16 напрямів підготовки.

У Бердянському університеті менеджменту і бізнесу є 3 навчальних корпуси, 3 бібліотеки, 3 кафе, 7 комп’ютерних класів, які під’єднані до Internet.

Стабільний розвиток Бердянського університету менеджменту і бізнесу й тісні партнерські зв’язки з провідними вузами України надають унікальні можливості студентам і випускникам продовжити навчання відповідно профілю (переводом без вступних іспитів) в Національній юридичній академії України (м. Харків), Національному технічному університеті “Київський політехнічний інститут”, Донецькій державній академії управління, в університетах мм. Кракова, Жешува, Бельско-Бяла.

Успішно розвивається міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами Німеччини, Франції, Болгарії, Росії, Чехії, Польщі. Разом з “Вищою Суспільно–Економічною Школою” в м. Тичин (Польща) вуз готує політологів і соціологів бізнесу й управління. Студенти цього відділення перші три курси навчаються в Бердянську, а 4 и 5 курси навчаються в Польщі й одержують польський диплом магістра загальноєвропейського зразка.

Основний принцип керівництва Бердянського університету менеджменту і бізнесу – створення соціальних гарантій для молодого покоління в одержанні вищої освіти, тому плата за навчання доступна.

Вищий навчальний заклад сприяє працевлаштуванню своїх випускників. Біля 80% випускників Бердянського університету менеджменту і бізнесу працевлаштовуються зразу ж після закінчення інституту. Випускники вузу успішно працюють в органах державного управління, банках, установах, на підприємствах різних форм власності та у правоохоронних органах.


Контакти Бердянського університету менеджменту і бізнесу

phone_iphone 061-536-44-01
room м. Бердянськ, вул. Свободи, 117 А
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на бюджет153.23
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на бюджет9.19
ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт139.83
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт8.51
ПЗСО: Мін. середній бал ЗНО серед зарахованих на бюджет109.00
ПЗСО: Мін. бал атестата зарахованих на бюджет5.70
ПЗСО: Зараховано на бюджет всього239
ПЗСО: Зараховано на контракт всього643
ПЗСО: Максимальний обсяг державного замовлення506
ПЗСО: Всього прийнято заяв5221
ПЗСО: Середній пріоритет всіх заяв (від 1 до 9)3.74
ПЗСО: Ліцензійний обсяг5039
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць4157
ПЗСО: Конкурс на одне бюджетне місце (всі заяви)14.62
ПЗСО: Зараховано іноземців на контракт26
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на бюджет всього125
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього374
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв583
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг2026
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць1527
Зараховано на бюджет всього364
Зараховано на контракт всього1043

БАКАЛАВР: Зараховано на бюджет266
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт719
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв1209
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг1692
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць707
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього10
МАГІСТР: Всього прийнято заяв10
МАГІСТР: Ліцензійний обсяг10
Зараховано на бюджет всього266
Зараховано на контракт всього729