Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Дніпровський державний аграрно-економічний університет (ДДАЕУ) — ВНЗ у Дніпрі. ДДАЕУ має IV рівень акредитації Міністерства освіти і науки України.

Навчально-науково-виробничий комплекс “Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет” – навчальний заклад IV рівня акредитації (до 1991 року – сільськогосподарський інститут) здійснює підготовку висококваліфікованих бакалаврів, спеціалістів та магістрів із найважливіших спеціальностей та спеціалізацій для агропромислового комплексу України, а також науково-педагогічних кадрів, організовує післядипломне навчання виробничників, які здатні працювати в ринкових умовах.

Підготовку кадрів у Дніпропетровському державному аграрно-економічному університету здійснюють 488 науково-педагогічних працівників, з них 44 докторів наук, професорів, 221 кандидатів наук, доцентів. Викладання в університеті поєднує сучасні інформаційні, комп’ютерні та педагогічні технології з використанням традиційних і нових форм навчання.

Функціонування інформаційних, комп’ютерних та педагогічних технологій забезпечують 735 сучасних ПЕОМ, зосереджених в 26 аудиторіях. Всі ПЕОМ підключені до локальної мережі, електронної бібліотеки ДДАУ та мають вихід в Internet.

Конкурсний відбір вступників з профілюючих предметів здійснюється приймальною комісією за сертифікатами Українського центру оцінювання якості освіти, отриманими вступниками в поточному році.

Випускники вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації проходять вступні випробування у формі тестування в агроуніверситеті.

Наукове забезпечення Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Наукове забезпечення Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету визнане на світовому рівні.

Впродовж 2009-2010 року, науково-педагогічними працівниками, аспірантами та студентами опубліковано 53 наукові роботи, отримано більше 20 патентів на винаходи, стільки ж заявок подано на розгляд, оновлено ряд навчально-наукових лабораторій, які забезпечені новітнім науково-дослідним обладнанням.

Міжнародні зв’язки Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

З метою постійного підвищення якісних показників науково-педагогічних працівників ректорат Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету плідно співпрацює з науково-дослідними центрами Європи, Азії, Америки. Це дає можливість багатьом студентам проходити практику в провідних агрофірмах України, Великобританії, Іспанії, Чехії, Німеччини, Франції. Багатогранна сфера діяльності університету постійно розширюється.


Контакти Дніпровського державного аграрно-економічного університету

phone_iphone 056-744-81-32
room м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Економіка від 11900 грн від 6500 грн
Б Облік і оподаткування від 11900 грн від 6500 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 11900 грн від 6500 грн
Б Менеджмент від 11900 грн від 6500 грн
Б Маркетинг від 11900 грн від 6500 грн
Б Екологія від 9900 грн від 6500 грн
Б Харчові технології від 9900 грн від 6500 грн
Б Технології захисту навколишнього середовища від 8800 грн від 5700 грн
Б Будівництво та цивільна інженерія від 8200 грн від 6000 грн
Б Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології від 7300 грн від 5300 грн
Б Агрономія від 9900 грн від 6500 грн
Б Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва від 10500 грн від 7200 грн
Б Садово-паркове господарство від 10900 грн від 7200 грн
Б Водні біоресурси та аквакультура від 8000 грн від 7700 грн
Б Агроінженерія від 9000 грн від 6100 грн
М Економіка від 13600 грн від 8800 грн
М Облік і оподаткування від 13600 грн від 8800 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 13600 грн від 8800 грн
М Менеджмент від 13600 грн від 8800 грн
М Маркетинг від 13600 грн від 8800 грн
М Екологія від 11000 грн від 8600 грн
М Харчові технології від 10300 грн від 7200 грн
М Будівництво та цивільна інженерія від 9000 грн від 6000 грн
М Агрономія від 10900 грн від 7100 грн
М Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва від 11000 грн від 8600 грн
М Садово-паркове господарство від 11900 грн від 7700 грн
М Водні біоресурси та аквакультура від 8100 грн від 7900 грн
М Агроінженерія від 10100 грн від 6900 грн
М Ветеринарна медицина від 12900 грн
М Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза від 12900 грн
М Публічне управління та адміністрування від 13600 грн від 8800 грн

Детальна інформація за 107 конкурсними пропозиціями