Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (до 25 червня 2008 — Дніпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора державний університет ім. 300-річчя возз’єднання України з Росією; до 27 лютого 2017 — Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара) — один із провідних закладів вищої освіти в Україні четвертого рівня акредитації з правом підготовки іноземців за акредитованими напрямами й спеціальностями.

Дніпропетровський національний університет ім. Гончара (ДНУ) – це вищий навчальний заклад IV рівня акредитації багатогалузевий навчально-науковий комплекс, де функціонують 20 факультетів, аспірантура й докторантура, 3 науково-дослідних інститути, 107 кафедр, на яких працюють близько 1300 викладачів, у тому числі 150 докторів наук, професорів і майже 700 кандидатів наук, доцентів.

До структури Дніпропетровського національного університету також входять вищі навчальні заклади І-ІІ рівнів акредитації (машинобудівний коледж, педагогічне училище, технікум ракетно-космічного машинобудування, Жовтоводський промисловий технікум), підготовче відділення (у тому числі для іноземців), Регіональний центр безперервної освіти “Придніпров’я” (у складі Центру – коледжі та технікуми, ліцеї, гімназії, школи, виробничі об’єднання), Центр гуманітарних проблем освіти, Регіональний центр моніторингу освіти та ін.

У Дніпропетровському національному університеті навчаються понад 15 тисяч студентів за 87 спеціальностями з ліцензованим обсягом прийому понад 3000 осіб, а також іноземні студенти та аспіранти більш ніж з 20 країн світу. Навчально-виховний і науковий процес в університеті забезпечується на рівні кращих вітчизняних та світових стандартів.

Спектр наукових досліджень Дніпропетровського національного університету (ДНУ) як класичного університету охоплює всі сім пріоритетних напрямів розвитку науки й техніки України. Сформувалися відомі в Україні та за її межами наукові школи, які мають необхідне кадрове забезпечення та вагомі потенційні можливості для розвитку.

Учені Дніпропетровського національного університету щорічно публікують понад два десятки монографій, майже 2000 наукових статей та біля 300 навчальних посібників. Патентний фонд винахідників налічує майже 1600 патентів та авторських свідоцтв і кожного року поповнюється десятками нових винаходів.

У різних формах наукової діяльності беруть участь майже 5000 студентів. Щорічно вони публікують більше 600 статей, отримують численні нагороди на різних конкурсах, олімпіадах.

Міжнародне співробітництво Дніпропетровського національного університету

Дніпропетровський національний університет активно розвиває міжнародне співробітництво в рамках майже 50 двосторонніх договорів з провідними зарубіжними університетами та науковими центрами. Він є регіональним лідером щодо участі у програмі “TEMPUS/TACIS” під егідою Європейського Союзу. Загальна грантова допомога ДНУ з початку участі у цій програмі (1994 рік) склала понад 2 млн. доларів США.

Дніпропетровський національний університет є членом Великої Хартії університетів Європи (Magna Charta Observatory) Євразійської асоціації університетів, яка об’єднує 69 провідних навчальних закладів країн СНД та Балтії.

Матеріально-технічна база Дніпропетровського національного університету

Наукова бібліотека університету – одна з найбільших серед бібліотек навчальних закладів Придніпров’я. У її фондах налічується понад 2 млн. примірників, з яких 1 млн. 400 тис. – наукові видання із різних галузей знань, 460 тис. – навчально-методична література, 165 тис. – художня література, 300 тис. – періодичні видання, понад 100 тис. – зарубіжні видання.

Дніпропетровський національний університет має Присамарський міжнародний біосферний стаціонар, ботанічний сад, комплекс прісноводної фауни “Акваріум”, зоологічний музей.

Перлиною університету є Палац студентів, який постановою уряду визнано історико-архітектурним пам’ятником національного значення. У Палаці студентів університету працює 24 колективи художньої самодіяльності, 13 із яких мають почесні звання “Народний” або “Зразковий”.

Дніпропетровський національний університет має сучасну спортивну базу – стадіон, спортивні майданчики, Палац спорту, де розміщені 7 спортивних залів, басейн 25х50 м, дитячий басейн, зал фехтування, працюють секції з 15 видів спорту.


Контакти Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

phone_iphone 056-374-98-00, 056-374-98-50
room м. Дніпро, просп. Гагаріна, 72
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Середня освіта від 10300 грн від 6300 грн
Б Спеціальна освіта від 12000 грн
Б Дизайн від 12100 грн
Б Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація від 12100 грн
Б Релігієзнавство від 11100 грн
Б Історія та археологія від 11000 грн
Б Філософія від 11100 грн
Б Філологія від 11000 грн від 6300 грн
Б Економіка від 13300 грн
Б Психологія від 15200 грн
Б Соціологія від 12800 грн
Б Журналістика від 15100 грн
Б Облік і оподаткування від 13300 грн від 7350 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 13300 грн від 7350 грн
Б Менеджмент від 16300 грн
Б Маркетинг від 13300 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 13300 грн від 7350 грн
Б Право від 17100 грн
Б Біологія від 11000 грн
Б Екологія від 11500 грн
Б Хімія від 10500 грн
Б Науки про Землю від 10600 грн
Б Фізика та астрономія від 10300 грн
Б Прикладна фізика та наноматеріали від 10300 грн
Б Географія від 11500 грн
Б Математика від 10300 грн
Б Статистика від 10300 грн
Б Прикладна математика від 12000 грн
Б Інженерія програмного забезпечення від 12600 грн
Б Комп'ютерні науки від 12000 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 12000 грн
Б Системний аналіз від 12600 грн
Б Кібербезпека від 11500 грн
Б Інформаційні системи та технології від 12000 грн
Б Прикладна механіка від 10800 грн
Б Матеріалознавство від 10800 грн
Б Галузеве машинобудування від 10800 грн
Б Авіаційна та ракетно-космічна техніка від 10800 грн
Б Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 10800 грн
Б Теплоенергетика від 10300 грн
Б Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 10800 грн
Б Мікро- та наносистемна техніка від 10300 грн
Б Хімічні технології та інженерія від 10500 грн
Б Біотехнології та біоінженерія від 11500 грн
Б Телекомунікації та радіотехніка від 11500 грн
Б Авіоніка від 10800 грн
Б Харчові технології від 10500 грн
Б Технології захисту навколишнього середовища від 10500 грн
Б Медсестринство від 12000 грн
Б Технології медичної діагностики та лікування від 11500 грн
Б Фізична терапія, ерготерапія від 12000 грн
Б Громадське здоров`я від 11500 грн
Б Соціальна робота від 12700 грн
Б Готельно-ресторанна справа від 16300 грн
Б Туризм від 16300 грн
Б Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 16000 грн
Б Міжнародні економічні відносини від 16800 грн
М Середня освіта від 10500 грн від 9800 грн
М Спеціальна освіта від 13000 грн
М Дизайн від 13600 грн
М Релігієзнавство від 13700 грн
М Історія та археологія від 12500 грн від 11000 грн
М Філософія від 12000 грн
М Філологія від 12500 грн від 10500 грн
М Економіка від 15300 грн
М Політологія від 14500 грн від 12400 грн
М Психологія від 18000 грн від 15300 грн
М Соціологія від 13500 грн від 11300 грн
М Журналістика від 16500 грн від 16500 грн
М Облік і оподаткування від 15300 грн від 15300 грн
М Фінанси, банківська справа та страхування від 16400 грн
М Менеджмент від 18500 грн від 18500 грн
М Маркетинг від 15300 грн
М Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 15300 грн від 13000 грн
М Право від 20100 грн
М Біологія від 11500 грн від 9800 грн
М Екологія від 11500 грн
М Хімія від 10500 грн
М Науки про Землю від 11100 грн
М Фізика та астрономія від 11500 грн
М Прикладна фізика та наноматеріали від 11500 грн
М Географія від 11500 грн
М Математика від 11500 грн
М Статистика від 11500 грн
М Прикладна математика від 14000 грн
М Інженерія програмного забезпечення від 14200 грн
М Комп'ютерні науки від 14200 грн
М Комп’ютерна інженерія від 14200 грн
М Системний аналіз від 14200 грн
М Прикладна механіка від 11500 грн
М Матеріалознавство від 11500 грн
М Галузеве машинобудування від 11500 грн
М Авіаційна та ракетно-космічна техніка від 11500 грн
М Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка від 11500 грн
М Теплоенергетика від 11500 грн
М Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології від 11500 грн
М Мікро- та наносистемна техніка від 11500 грн
М Хімічні технології та інженерія від 10500 грн
М Біотехнології та біоінженерія від 11500 грн
М Телекомунікації та радіотехніка від 13500 грн
М Авіоніка від 11500 грн
М Харчові технології від 10500 грн
М Медсестринство від 14200 грн
М Технології медичної діагностики та лікування від 14200 грн
М Соціальна робота від 13200 грн
М Туризм від 14200 грн
М Публічне управління та адміністрування від 18000 грн
М Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії від 18500 грн
М Міжнародні економічні відносини від 19000 грн

Детальна інформація за 216 конкурсними пропозиціями