Донбаський державний педагогічний університет

Слов’янський державний педагогічний університет – один з престижних та прогресивних вищих навчальних закладів України. Слов’янський державний педагогічний університет динамічно розвивається, запроваджуючи найновіші освітні технології і методики роботи, формуючи потужну матеріальну й інформаційну базу, утверджуючись на міжнародному рівні.

Рішенням Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України університет акредитовано за найвищим IV рівнем. Багато років університет об’єднує в навчальний комплекс педагогічні училища Донецької області та Слов’янський педагогічний ліцей, що сприяє розвитку кадрового потенціалу у сфері педагогічної освіти безперервною ступеневою підготовкою фахівців.

Розвиток Слов’янського державного педагогічного університету відображається в неухильному зростанні напрямів підготовки (спеціальностей) за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” та створенні нових факультетів.

В аспірантурі університету здійснюють підготовку науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів наук) за 15-ма спеціальностями.

У Слов’янському державному педагогічному університеті також здійснюють перепідготовку фахівців з вищою освітою для надання другої вищої освіти за скороченим терміном (2 роки).

Сьогодні у Слов’янському державному педагогічному університеті діє 9 факультетів (Фізико-математичний факультет, Філологічний факультет, Факультет підготовки вчителів початкових класів, Факультет дошкільної освіти та практичної психології, Дефектологічний факультет, Психологічний факультет, Факультет економіки і управління, Технологічний факультет, Факультет фізичного виховання), на яких здійснюється підготовка за 27 спеціальностями та спеціалізаціями. Загальна кількість студентів (денна та заочна форми навчання) близько 10 тис. осіб. Навчально-виховний процес забезпечують 35 кафедр. Викладацький склад – понад 380 осіб, з них -170 кандидатів наук, доцентів, 15 докторів наук, професорів.

До послуг студентів – 4 навчальних корпуси, спортивний комплекс, 3 гуртожитки, наукова бібліотека, 10 комп’ютерних класів, 2 мультимедійні лабораторії, обладнані найсучаснішою комп’ютерною та аудіо-візуальною технікою, лінгафонний кабінет німецького виробництва, база відпочинку, медичне обслуговування.

За час функціонування Слов’янський державний педагогічний університет підготував понад 70 тисяч висококваліфікованих фахівців. Близько 30 випускників університету удостоєно звання заслуженого вчителя України. Серед студентів і випускників університету – призери Олімпійських ігор, чемпіони Світу і Європи, чемпіони і призери Паралімпійських ігор, заслужені тренери України, лауреати міжнародних конкурсів музичного і вокального мистецтва, хореографії.

Наразі Слов’янський державний педагогічний університет проводить реформування системи організації навчального процесу в контексті Болонської угоди, що дасть змогу випускникам університету отримувати дипломи європейського зразка.

Слов’янський державний педагогічний університет сьогодні – це освітній, науковий, культурно-просвітницький центр Донеччини та південно-східного регіону України.

Висока якість викладання та рівень наукових досліджень створюють унікальні можливості для підготовки провідних учених та дослідників.


Контакти Донбаського державного педагогічного університету

phone_iphone 062-623-23-54
room м. Слов'янськ, вул. Генерала Батюка, 19
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Дошкільна освіта від 17100 грн від 11700 грн
Б Початкова освіта від 17100 грн від 11700 грн
Б Середня освіта від 17100 грн від 11700 грн
Б Професійна освіта від 17100 грн
Б Спеціальна освіта від 17100 грн від 11700 грн
Б Філологія від 19900 грн
Б Психологія від 17100 грн від 11700 грн
Б Облік і оподаткування від 15600 грн від 11100 грн
Б Менеджмент від 15600 грн від 11100 грн
Б Фізична терапія, ерготерапія від 18500 грн
Б Соціальна робота від 17100 грн від 11700 грн
Б Соціальне забезпечення від 17100 грн від 11700 грн
М Освітні, педагогічні науки від 20700 грн від 16200 грн
М Дошкільна освіта від 20700 грн від 16200 грн
М Початкова освіта від 20700 грн від 16200 грн
М Середня освіта від 20200 грн від 14700 грн
М Спеціальна освіта від 20700 грн від 16200 грн
М Філософія від 21800 грн від 16400 грн
М Культурологія від 21800 грн від 16400 грн
М Філологія від 23000 грн від 18400 грн
М Психологія від 20700 грн від 14700 грн
М Облік і оподаткування від 20700 грн від 14700 грн
М Менеджмент від 20700 грн від 14700 грн
М Соціальна робота від 20700 грн від 16200 грн

Детальна інформація за 95 конкурсними пропозиціями