Донецький університет економіки та права

Донецький університет економіки та права є провідним вищим навчальним закладом Східної України і одним з основних джерел формування висококваліфікованого кадрового потенціалу для бізнесових структур та інтелектуального фонду для науково-дослідних установ Донецької області.

Донецький університет економіки та права має ліцензію на підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, на перепідготовку громадян України.

В основі створення університету була покладена ідея про безперервний процес навчання за схемою: ліцеїст – бакалавр – магістр – кандидат економічних наук.

За останні 5 років динаміка кількісного та якісного складу науково-педагогічного персоналу має тенденцію до зростання. Професорсько-викладацький склад Університету включає 15 докторів наук, серед яких є члени Національної академії наук, а також 90 кандидатів наук.

Конкурентоспроможне функціонування Донецького університету економіки та права на ринку освітніх послуг вже друге десятиліття забезпечується принциповою позицією керівництва закладу:

  • по-перше, щодо надання високоякісної вищої освіти за доступною вартістю навчання,
  • по-друге, здійснення всебічного розвитку особистості, як в науково-теоретичній сфері, так і в практичній підприємницькій діяльності, що подалі допомагає випускнику адаптуватися до будь-яких економічних чи політичних обставин.

Такий підхід передбачає отримання студентами в процесі навчання глибокого розуміння фундаментальних положень фахових дисциплін та розвиток креативного мислення в галузі економіки та права.

Студенти Донецького університету економіки та права під керівництвом кандидатів, докторів наук вже з перших курсів залучаються до науково-дослідної роботи, результати якої доповідаються на щорічних науково-дослідних конференціях, а найбільш вагомі наукові досягнення публікуються у збірнику наукових праць Університету.

Поглиблене вивчення іноземної мови, що здійснюється протягом всього терміну навчання, дає можливість студентам вільно почуватися на міжнародних конференціях, брати участь у наукових дискусіях та публікувати результати науково-дослідних робіт у закордонних виданнях.

Особливу увагу в Донецькому університеті економіки та права приділено підготовці студентів за освітньо-кваліфікаційним рівнем “магістр”, навчання яких здійснюється під безпосереднім керівництвом провідних вчених Національної Академії Наук України у сфері економіки та права. Магістри не тільки виконують дослідні роботи на високому науковому рівні, але й продовжують навчання в аспірантурі Університету та захищають кандидатські дисертації.

Матеріально-технічна база Донецького університету економіки та права

Потужна матеріально-технічна база ДонУЕП включає:

  • 6 навчальних корпусів;
  • 8 комп’ютерних класів із виходом до мережі Інтернет;
  • бібліотеки із навчально-методичними матеріалами з усіх дисциплін. Студенти мають можливість користуватися бібліотекою Інституту економіки промисловості НАН України;
  • кабінети поглибленого вивчення іноземної мови;
  • їдальні;
  • тенісні корти, тренажерний зал, танцювальний клуб, волейбольна, баскетбольна секції, а також секції настільного тенісу, міні-футболу та атлетичної гімнастики.

Завдяки тому, що Донецький університет економіки та права має тісні ділові зв’язки з промисловими підприємствами, організаціями та установами регіону, студенти вже на третьому курсі мають можливість проявити на практиці здобуті науково-теоретичні навички. Більшість студентів, що добре проявили себе під час проходження виробничої практики, займають престижні вакансії на тих чи інших підприємствах.


Контакти Донецького університету економіки та права

phone_iphone 062-748-12-88
room м. Бахмут, вул. Некрасова, 1
Показати контакти приймальної комісії

Статистика вступу за 2019 рік

ПЗСО: Середній бал ЗНО зарахованих на контракт138.67
ПЗСО: Середній бал атестата зарахованих на контракт7.80
ПЗСО: Зараховано на контракт всього12
ПЗСО: Всього прийнято заяв25
ПЗСО: Ліцензійний обсяг120
ПЗСО: Залишилося невикористаних ліцензійних місць108
МОЛ.СПЕЦ.: Зараховано на контракт всього22
МОЛ.СПЕЦ.: Всього прийнято заяв22
МОЛ.СПЕЦ.: Ліцензійний обсяг60
МОЛ.СПЕЦ.: Залишилося невикористаних ліцензійних місць38
БАКАЛАВР: Зараховано на контракт всього5
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв5
Зараховано на бюджет всього0
Зараховано на контракт всього39

БАКАЛАВР: Зараховано на контракт3
БАКАЛАВР: Всього прийнято заяв3
БАКАЛАВР: Ліцензійний обсяг20
БАКАЛАВР: Залишилося невикористаних ліцензійних місць17
МАГІСТР: Зараховано на контракт всього5
МАГІСТР: Всього прийнято заяв5
Зараховано на бюджет всього0
Зараховано на контракт всього8

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Облік і оподаткування від 11900 грн від 8500 грн
Б Фінанси, банківська справа та страхування від 11900 грн від 8500 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 11900 грн від 8500 грн
Б Право від 18700 грн від 10900 грн
Детальна інформація за 34 конкурсним пропозиціям