Державний університет телекомунікацій

Провідний навчальний заклад в галузі телекомунікацій та інформатизацїї Державний університет телекомунікацій запрошує на денне і заочне навчання та перепідготовку випускників середніх шкіл, технікумів, коледжів, інститутів і університетів. Навчання здійснюється за рахунок державного бюджету та за рахунок фізичних і юридичних осіб.

Державний університет телекомунікацій має IV рівень акредитації, здійснює підготовку фахівців з вищою освітою з широкого спектру технічних та інших напрямків за освітньо-професійними програмами усіх рівнів, проводить фундаментальні та прикладні наукові дослідження, має розвинену інфраструктуру наукових і навчально-наукових підрозділів, високий рівень кадрового і матеріально-технічного забезпечення.

Державний університет телекомунікацій є провідним багатопрофільним державним навчальним закладом у галузі телекомунікацій та сфері інформатизації, базовим з підготовки фахівців для Міністерства транспорту та зв’язку України та інших міністерств і відомств.

Виважена кадрова політика сприяла зміцненню науково-педагогічного потенціалу Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, у якому доля професорів і доцентів досягла 56,5%, зокрема, докторів наук, професорів працює нині 39 осіб, а кандидатів наук, доцентів – 146 осіб, до навчального процесу активно залучаються фахівці телекомунікаційної галузі.


Контакти Державного університету телекомунікацій

phone_iphone 044-248-85-93, 044-248-85-97
room м. Київ, вул. Солом'янська, 7
Показати контакти приймальної комісії

Конкурсні пропозиції в 2020 році

Назва спеціальності Денна форма Заочна форма
Б Інформаційна, бібліотечна та архівна справа від 12200 грн
Б Економіка від 16100 грн
Б Соціологія від 13500 грн
Б Менеджмент від 16100 грн
Б Маркетинг від 16100 грн
Б Підприємництво, торгівля та біржова діяльність від 14900 грн
Б Інженерія програмного забезпечення від 17400 грн
Б Комп'ютерні науки від 16350 грн
Б Комп’ютерна інженерія від 17400 грн
Б Системний аналіз від 15250 грн
Б Кібербезпека від 17000 грн
Б Інформаційні системи та технології від 15250 грн
Б Телекомунікації та радіотехніка від 14400 грн
Б Публічне управління та адміністрування від 16100 грн
М Менеджмент від 16400 грн
М Комп’ютерна інженерія від 20300 грн
М Кібербезпека від 20400 грн
М Телекомунікації та радіотехніка від 17000 грн

Детальна інформація за 24 конкурсним пропозиціям